ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės, taip pat apskaičiuojami tų žemės sklypų plotai ir (arba) statinių geometriniai parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę, ir parengiami nekilnojamojo turto objektų p lanai. Kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens susitarimas Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus būtina pateikti šiuos dokumentus: Sklypo teisinę registraciją – registro pažymėjimą(kopija); Preliminarų žemės sklypo planą(kopija); Statinių teisinę registraciją(kopija);

Teisės aktai: Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės:

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai:

Teritorijų planavimo įstatymas:

Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisykles:

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles:

TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMAS

Topografinis planas tai žemės paviršiaus objektų matavimas ir atvaizdavimas. Topografinis planas yra būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus bei keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.Topografinis planas suderinamas su savivaldybe, bei inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis. Pateikiama analogine ir skaitmenine forma. Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus.

Teisės aktai: Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas:

Topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 sutartiniai ženklai

Topografinei nuotraukai atlikti būtina pateikti šiuos dokumentus:

Žemės sklypo planą;

Žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus;

POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ GEODEZINIŲ PLANŲ SUDARYMAS

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. Statybos organizacijos paruošia požemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: šuliniai, kameros ir įrenginiai turi būti išvalyti, kabeliai – matomi, neužpilti žemėmis ir t.t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpažinimo ženklus

Teisės aktai:

Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999

Lauko vandentiekio ar lauko nuotakyno kadastro duomenų bylos rengimo taisykles

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMAS

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekas rengimas ir įgyvendinimas:

- padalijant žemės sklypus

- atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;

- sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą;

- formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;

Planavimo organizatorius Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui pateikia prašymą, leisti rengti projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, kopijos.

Teisės aktai:

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles :

KAIMO PLĖTROS PROJEKTŲ RENGIMAS

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekas rengimas ir įgyvendinimas:

- padalijant žemės sklypus

- atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;

- sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą;

- formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;

Planavimo organizatorius Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui pateikia prašymą, leisti rengti projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir dokumentų, patvirtinančių žemės sklypo, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, kopijos.